Co zrobić jak ojciec/matka utrudniają bądź uniemożliwiają drugiemu rodzicowi kontakty z dzieckiem?

Wielu rodziców zastanawia się co może zrobić w przypadku, gdy rodzic sprawujący codzienną opiekę nad dzieckiem utrudnia bądź uniemożliwia mu kontakty z dzieckiem. Otóż ustawodawca przewidział w przepisach prawa taką sytuację i jest na to prawne rozwiązanie.

Takim rozwiązaniem jest skierowanie wniosku do sądu o zagrożenie nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz rodzica, któremu utrudnia się kontakt od rodzica sprawującego codzienną pieczę nad dzieckiem.

Ma to stanowić pewnego rodzaju sankcje za każde naruszenie obowiązków wynikających z postanowienia (wyroku) sądu regulującego kontakty z dzieckiem.

Co ciekawe wystarczy jedno takie naruszenie, aby móc skierować wniosek do sądu o zagrożenie nakazaniem zapłaty.

Kancelaria Adwokacka Kusak Krzyszowski i Partnerzy Spółka Partnerska z uwagi na bogate doświadczenie w dziedzinie prawa rodzinnego doradza rodzicom w tego typu sprawach oraz szuka najlepszego, dopasowanego do indywidualnych potrzeb klienta rozwiązania przy sporządzaniu wniosków.

Co kryje się pod pojęciem utrudniania kontaktów?

Pod pojęciem utrudniania kontaktów kryje się szereg zachowań rodzica, który sprawuje codzienną pieczę nad dzieckiem, a które to powodują, iż kontakt z dzieckiem jest utrudniony bądź uniemożliwiony. Nie ma katalogu zamkniętego takich zachowań. Może to być np. nieprzygotowanie dziecka (ubranie, podanie śniadania itp.) do wykonania kontaktu z rodzicem, zamknięcie dziecka w domu i uniemożliwienie wejścia po dziecko, opóźnianie się przy wydawaniu dziecka, obecność rodzica sprawującego codzienną pieczę nad dzieckiem mimo, iż kontakty mają się odbywać pod nieobecność tego rodzica. Jednakże z zaznaczeniem, że wszystko zależy od tego jakie mamy postanowienie (wyrok) w przedmiocie kontaktów.

Każde złamanie postanowień sądu w zakresie utrudniania bądź uniemożliwiania kontaktu z dzieckiem dla drugiego rodzica jest podstawą do wystąpienia w wnioskiem o nakazanie zapłaty.

Czym kierują się Sądy przy grożeniu nakazaniem zapłaty?

Sądy przy wydawaniu postanowienia w przedmiocie zagrożenia nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej uwzględniają sytuację majątkową matki/ojca, któremu grozi się zapłatą.

Wysokość kwoty powinna być jednak odpowiednio wysoka tak, aby zadziałała mobilizująco na osobę utrudniającą kontakt i zmotywowała ją do tego, aby w pełni respektowała prawomocne postanowienie sądu dotyczące kontaktów, nie zaś traktował je wyłącznie instrukcyjnie.

Ile kosztuje złożenie wniosku do Sądu?

Opłata jaką należy uiścić za wniosek o nakazanie zapłaty wynosi 100,00 zł.

 

 

Wstecz

Wykreślenie danych z Krajowego Rejestru Sądowego z urzędu

Wykreślenie przez sąd rejestrowy danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy z urzędu może zostać dokonane w oparciu o regulację wyrażoną w art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym „W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub wykreślenia znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne”.


Zobacz więcej

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Uproszczona restrukturyzacja to nowy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, wprowadzony tarczą antykryzysową 4.0. Co ważne ustawa nie wskazuje, iż z tej procedury skorzystaj mogą tylko przedsiębiorcy, których problemy finansowe powstały w czasie pandemii, wobec czego może być ona wykorzystana także przez każde przedsiębiorstwo niezależnie od źródeł problemów


Zobacz więcej

Dlaczego nie warto zwlekać ze zgłoszeniem szkody do ubezpieczyciela?

Zdarzenie wywołujące szkodę często wywołuje również stres. Jego konsekwencją może okazać się niedopełnienie obowiązków, jakie ciążą na ubezpieczonym. Musimy pamiętać, że ubezpieczyciel nie będzie za wszelką cenę dążył do wypłacenia należnego nam odszkodowania, a argumenty do jego zmniejszenia zostaną przez niego chętnie wykorzystane.


Zobacz więcej

Klauzula dobrego samarytanina w pigułce

Klauzula dobrego samarytanina budzi wśród pacjentów wiele obaw i kontrowersji. Czy ofiary błędu medycznego utracą możliwość dochodzenia odszkodowania przed sądem i czy pracownicy służby zdrowia mogą od teraz bezkarnie dopuszczać się błędów w sztuce lekarskiej? Artykuł udziela odpowiedzi na oba postawione pytania.


Zobacz więcej

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej stanowi instrument skutecznego, czasowego wyeliminowania nierzetelnego kontrahenta z obrotu prawnego. Wystarczy złożyć wniosek do właściwego sądu.


Zobacz więcej

Co zrobić jak ojciec/matka utrudniają bądź uniemożliwiają drugiemu rodzicowi kontakty z dzieckiem?

Drugi rodzic utrudnia bądź uniemożliwia Ci kontakty z dzieckiem? Jest na to prawne rozwiązanie!


Zobacz więcej

Wykreślenie danych z Krajowego Rejestru Sądowego z urzędu

Wykreślenie przez sąd rejestrowy danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy z urzędu może zostać dokonane w oparciu o regulację wyrażoną w art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym „W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub wykreślenia znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne”.


Zobacz więcej

Zwrot kosztów odzyskiwania należności

Pieniądze, które Ci się należą za odzyskiwanie należności w związku z opóźnieniami wynikającymi z transakcji handlowych.


Zobacz więcej

Dlaczego nie warto zwlekać ze zgłoszeniem szkody do ubezpieczyciela?

Zdarzenie wywołujące szkodę często wywołuje również stres. Jego konsekwencją może okazać się niedopełnienie obowiązków, jakie ciążą na ubezpieczonym. Musimy pamiętać, że ubezpieczyciel nie będzie za wszelką cenę dążył do wypłacenia należnego nam odszkodowania, a argumenty do jego zmniejszenia zostaną przez niego chętnie wykorzystane.


Zobacz więcej

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

Po za roszczeniem głównym przedsiębiorca może dochodzić dodatkowych kosztów związanych ściśle z prowadzeniem firmy. Jakie to są koszty i czego dotyczą? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.


Zobacz więcej

Wykreślenie danych z Krajowego Rejestru Sądowego z urzędu

Wykreślenie przez sąd rejestrowy danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy z urzędu może zostać dokonane w oparciu o regulację wyrażoną w art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym „W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub wykreślenia znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne”.


Zobacz więcej