Wykreślenie danych z Krajowego Rejestru Sądowego z urzędu

Wykreślenie danych z Krajowego Rejestru Sądowego z urzędu

Wykreślenie danych z Krajowego Rejestru Sądowego z urzędu – jaka jest podstawa prawna wniosku?

Wykreślenie przez sąd rejestrowy danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy z urzędu może zostać dokonane w oparciu o regulację wyrażoną w art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym „W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub wykreślenia znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne”.

Kiedy między innymi można skorzystać z wykreślenia danych z KRS z urzędu?

Kancelaria Kusak Krzyszowski i Partnerzy w ramach obsługi jednej ze spółek prawa handlowego miała do czynienia z sytuacją, w której prezes zarządu spółki złożył na ręce jedynego wspólnika spółki oświadczenie o rezygnacji z funkcji w zarządzie wraz z zawiadomieniem o nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników spółki. Na zgromadzenie wspólników nie stawił się jednak jedyny wspólnik. Wobec niestawiennictwa wspólnika uchwała w przedmiocie wyboru członków zarządu spółki nie została podjęta.

Następnie Kancelaria Kusak Krzyszowski i Partnerzy celem zapewnienia zgodności wpisów w KRS z rzeczywistym stanem prawnym złożyła wniosek o zmianę danych w przedmiocie wykreślenia dotychczasowego prezesa zarządu. Wobec stanowiska (postanowienia) sądu w przedmiocie wezwania do uzupełnienia braków w składzie organów spółki lub też wykazania, iż spółka posiada organ uprawniony do jej reprezentacji (co jednak z przyczyn niezależnych od spółki w owym czasie nie miało miejsca),

Kancelaria złożyła wniosek o dokonanie z urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy.

We wniosku wskazano, iż wykreślenie danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy znajduje swe uzasadnienie z uwagi na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Podkreślono, iż dokumenty stanowiące podstawę wykreślenia znajdują się w aktach rejestrowych oraz, że dane te są istotne. Wskazano również, iż uprzedni wniosek złożony w „normalnym” – wnioskowym trybie, wobec ww. braków w składzie organów wnioskodawcy  okazał się niemożliwy do wykonania.

Z tych też względów wniosek o wykreślenie danych z Krajowego Rejestru Sądowego z urzędu na podstawie art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym stanowił jedyną możliwość wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy.

Zainicjowany przez Kancelarię tryb postępowania uregulowany w art. 24 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym skutkował dokonaniem przez Sąd wykreślenia z urzędu danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy i okazał się w pełni skuteczny dla Klienta Kancelarii.

Kancelaria Kusak Krzyszowski i Partnerzy posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań rejestrowych oraz postępowań w zakresie wykreślenia z urzędu danych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wstecz

Wykreślenie danych z Krajowego Rejestru Sądowego z urzędu

Wykreślenie przez sąd rejestrowy danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy z urzędu może zostać dokonane w oparciu o regulację wyrażoną w art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym „W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub wykreślenia znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne”.


Zobacz więcej

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Uproszczona restrukturyzacja to nowy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, wprowadzony tarczą antykryzysową 4.0. Co ważne ustawa nie wskazuje, iż z tej procedury skorzystaj mogą tylko przedsiębiorcy, których problemy finansowe powstały w czasie pandemii, wobec czego może być ona wykorzystana także przez każde przedsiębiorstwo niezależnie od źródeł problemów


Zobacz więcej

Dlaczego nie warto zwlekać ze zgłoszeniem szkody do ubezpieczyciela?

Zdarzenie wywołujące szkodę często wywołuje również stres. Jego konsekwencją może okazać się niedopełnienie obowiązków, jakie ciążą na ubezpieczonym. Musimy pamiętać, że ubezpieczyciel nie będzie za wszelką cenę dążył do wypłacenia należnego nam odszkodowania, a argumenty do jego zmniejszenia zostaną przez niego chętnie wykorzystane.


Zobacz więcej

Klauzula dobrego samarytanina w pigułce

Klauzula dobrego samarytanina budzi wśród pacjentów wiele obaw i kontrowersji. Czy ofiary błędu medycznego utracą możliwość dochodzenia odszkodowania przed sądem i czy pracownicy służby zdrowia mogą od teraz bezkarnie dopuszczać się błędów w sztuce lekarskiej? Artykuł udziela odpowiedzi na oba postawione pytania.


Zobacz więcej

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej stanowi instrument skutecznego, czasowego wyeliminowania nierzetelnego kontrahenta z obrotu prawnego. Wystarczy złożyć wniosek do właściwego sądu.


Zobacz więcej

Co zrobić jak ojciec/matka utrudniają bądź uniemożliwiają drugiemu rodzicowi kontakty z dzieckiem?

Drugi rodzic utrudnia bądź uniemożliwia Ci kontakty z dzieckiem? Jest na to prawne rozwiązanie!


Zobacz więcej

Wykreślenie danych z Krajowego Rejestru Sądowego z urzędu

Wykreślenie przez sąd rejestrowy danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy z urzędu może zostać dokonane w oparciu o regulację wyrażoną w art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym „W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub wykreślenia znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne”.


Zobacz więcej

Zwrot kosztów odzyskiwania należności

Pieniądze, które Ci się należą za odzyskiwanie należności w związku z opóźnieniami wynikającymi z transakcji handlowych.


Zobacz więcej

Dlaczego nie warto zwlekać ze zgłoszeniem szkody do ubezpieczyciela?

Zdarzenie wywołujące szkodę często wywołuje również stres. Jego konsekwencją może okazać się niedopełnienie obowiązków, jakie ciążą na ubezpieczonym. Musimy pamiętać, że ubezpieczyciel nie będzie za wszelką cenę dążył do wypłacenia należnego nam odszkodowania, a argumenty do jego zmniejszenia zostaną przez niego chętnie wykorzystane.


Zobacz więcej

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

Po za roszczeniem głównym przedsiębiorca może dochodzić dodatkowych kosztów związanych ściśle z prowadzeniem firmy. Jakie to są koszty i czego dotyczą? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.


Zobacz więcej

Wykreślenie danych z Krajowego Rejestru Sądowego z urzędu

Wykreślenie przez sąd rejestrowy danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy z urzędu może zostać dokonane w oparciu o regulację wyrażoną w art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym „W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub wykreślenia znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne”.


Zobacz więcej