Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Uproszczona restrukturyzacja to nowy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, wprowadzony tarczą antykryzysową 4.0. Co ważne ustawa nie wskazuje, iż z tej procedury skorzystać mogą tylko przedsiębiorcy, których problemy finansowe powstały w czasie pandemii, wobec czego może być ona wykorzystana przez każde przedsiębiorstwo niezależnie od źródeł problemów. Uproszczoną restrukturyzację można  wdrożyć tylko raz w terminie do 30 czerwca 2021 roku, choć biorąc pod uwagę jej duże powodzenie, możliwe że ustawodawca zdecyduje się pozostawić ją już na stałe w porządku prawnym.

Główną zaletą uproszczonej restrukturyzacji jest szybkość oraz brak udziału Sądu we wdrożeniu procedury. Po podpisaniu umowy z doradcą restrukturyzacyjnym składany jest wniosek o opublikowanie obwieszczenia o restrukturyzacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na co w chwili obecnej czeka się od 5-7 dni. Z chwilą publikacji w MSiG postępowanie restrukturyzacyjne przedsiębiorstwa jest otwarte i od razu korzystamy z wszystkich jego korzyści. Jest to sytuacja odmienna od np. przyśpieszonego postępowania układowego, w którym wiele dni zajmuje przygotowanie samego wniosku oraz załączników, zaś sam wniosek musi zostać potem pozytywnie rozpoznany przez Sąd, co w praktyce może potrwać do miesiąca a w warszawskim Sądzie restrukturyzacyjnym nawet dłużej.

Korzyściami uproszczonej restrukturyzacji co do zasady są:

- brak możliwości wszczęcia nowych egzekucji,

- brak możliwości wykonania postanowienia o zabezpieczeniu,

- zawieszenie egzekucji wszczętych wcześniej (choć dokonane zajęcia pozostaną niestety w mocy),

- wstrzymanie obowiązku regulowania zobowiązań powstałych przed dniem opublikowania obwieszczenia w MSIG,

- brak możliwości wypowiedzenia kluczowych dla przedsiębiorcy umów, jak najem, dzierżawa, kredyt, leasing, poręczenie, ubezpieczenie majątkowe etc,

- wierzytelności zabezpieczone rzeczowo (np. hipoteką lub zastawem) także mogą zostać objęte restrukturyzacją, jeśli dłużnik zaproponuje ich pełne zaspokojenie w czasie wraz z odsetkami.

Ochrona przewidziana w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym trwa 4 miesiące i ulega przedłużeniu, jeśli w tym czasie złożymy do Sądu wniosek o zatwierdzenie układu przegłosowanego przez wierzycieli. 

Pierwsze 5 miesięcy funkcjonowania tej procedury potwierdziło, iż przedsiębiorcy chętnie korzystają z uproszczonej restrukturyzacji, głównie ze względu na jej szybkości oraz daleko idące odformalizowanie. 

Jeśli zatem prowadzone przez Ciebie przedsiębiorstwo stało się niewypłacalne lub obawiasz się, że nastąpi to wkrótce, najszybszym środkiem prawnym, który możesz wdrożyć by powstrzymać spodziewane egzekucje oraz spróbować "dogadać się" z wierzycielami jest właśnie uproszczona restrukturyzacja.

Kancelaria Kusak Krzyszowski i Partnerzy specjalizuje się w restrukturyzacjach a Partnerzy są doradcami restrukturyzacyjnymi.

Wstecz

Wykreślenie danych z Krajowego Rejestru Sądowego z urzędu

Wykreślenie przez sąd rejestrowy danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy z urzędu może zostać dokonane w oparciu o regulację wyrażoną w art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym „W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub wykreślenia znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne”.


Zobacz więcej

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Uproszczona restrukturyzacja to nowy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, wprowadzony tarczą antykryzysową 4.0. Co ważne ustawa nie wskazuje, iż z tej procedury skorzystaj mogą tylko przedsiębiorcy, których problemy finansowe powstały w czasie pandemii, wobec czego może być ona wykorzystana także przez każde przedsiębiorstwo niezależnie od źródeł problemów


Zobacz więcej

Dlaczego nie warto zwlekać ze zgłoszeniem szkody do ubezpieczyciela?

Zdarzenie wywołujące szkodę często wywołuje również stres. Jego konsekwencją może okazać się niedopełnienie obowiązków, jakie ciążą na ubezpieczonym. Musimy pamiętać, że ubezpieczyciel nie będzie za wszelką cenę dążył do wypłacenia należnego nam odszkodowania, a argumenty do jego zmniejszenia zostaną przez niego chętnie wykorzystane.


Zobacz więcej

Klauzula dobrego samarytanina w pigułce

Klauzula dobrego samarytanina budzi wśród pacjentów wiele obaw i kontrowersji. Czy ofiary błędu medycznego utracą możliwość dochodzenia odszkodowania przed sądem i czy pracownicy służby zdrowia mogą od teraz bezkarnie dopuszczać się błędów w sztuce lekarskiej? Artykuł udziela odpowiedzi na oba postawione pytania.


Zobacz więcej

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej stanowi instrument skutecznego, czasowego wyeliminowania nierzetelnego kontrahenta z obrotu prawnego. Wystarczy złożyć wniosek do właściwego sądu.


Zobacz więcej

Co zrobić jak ojciec/matka utrudniają bądź uniemożliwiają drugiemu rodzicowi kontakty z dzieckiem?

Drugi rodzic utrudnia bądź uniemożliwia Ci kontakty z dzieckiem? Jest na to prawne rozwiązanie!


Zobacz więcej

Wykreślenie danych z Krajowego Rejestru Sądowego z urzędu

Wykreślenie przez sąd rejestrowy danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy z urzędu może zostać dokonane w oparciu o regulację wyrażoną w art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym „W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub wykreślenia znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne”.


Zobacz więcej

Zwrot kosztów odzyskiwania należności

Pieniądze, które Ci się należą za odzyskiwanie należności w związku z opóźnieniami wynikającymi z transakcji handlowych.


Zobacz więcej

Dlaczego nie warto zwlekać ze zgłoszeniem szkody do ubezpieczyciela?

Zdarzenie wywołujące szkodę często wywołuje również stres. Jego konsekwencją może okazać się niedopełnienie obowiązków, jakie ciążą na ubezpieczonym. Musimy pamiętać, że ubezpieczyciel nie będzie za wszelką cenę dążył do wypłacenia należnego nam odszkodowania, a argumenty do jego zmniejszenia zostaną przez niego chętnie wykorzystane.


Zobacz więcej

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

Po za roszczeniem głównym przedsiębiorca może dochodzić dodatkowych kosztów związanych ściśle z prowadzeniem firmy. Jakie to są koszty i czego dotyczą? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.


Zobacz więcej

Wykreślenie danych z Krajowego Rejestru Sądowego z urzędu

Wykreślenie przez sąd rejestrowy danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy z urzędu może zostać dokonane w oparciu o regulację wyrażoną w art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z art. 24 ust. 6 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym „W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub wykreślenia znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne”.


Zobacz więcej