Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Uproszczona restrukturyzacja to nowy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, wprowadzony tarczą antykryzysową 4.0. Co ważne ustawa nie wskazuje, iż z tej procedury skorzystać mogą tylko przedsiębiorcy, których problemy finansowe powstały w czasie pandemii, wobec czego może być ona wykorzystana przez każde przedsiębiorstwo niezależnie od źródeł problemów. Uproszczoną restrukturyzację można  wdrożyć tylko raz w terminie do 30 czerwca 2021 roku, choć biorąc pod uwagę jej duże powodzenie, możliwe że ustawodawca zdecyduje się pozostawić ją już na stałe w porządku prawnym.

Główną zaletą uproszczonej restrukturyzacji jest szybkość oraz brak udziału Sądu we wdrożeniu procedury. Po podpisaniu umowy z doradcą restrukturyzacyjnym składany jest wniosek o opublikowanie obwieszczenia o restrukturyzacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na co w chwili obecnej czeka się od 5-7 dni. Z chwilą publikacji w MSiG postępowanie restrukturyzacyjne przedsiębiorstwa jest otwarte i od razu korzystamy z wszystkich jego korzyści. Jest to sytuacja odmienna od np. przyśpieszonego postępowania układowego, w którym wiele dni zajmuje przygotowanie samego wniosku oraz załączników, zaś sam wniosek musi zostać potem pozytywnie rozpoznany przez Sąd, co w praktyce może potrwać do miesiąca a w warszawskim Sądzie restrukturyzacyjnym nawet dłużej.

Korzyściami uproszczonej restrukturyzacji co do zasady są:

- brak możliwości wszczęcia nowych egzekucji,

- brak możliwości wykonania postanowienia o zabezpieczeniu,

- zawieszenie egzekucji wszczętych wcześniej (choć dokonane zajęcia pozostaną niestety w mocy),

- wstrzymanie obowiązku regulowania zobowiązań powstałych przed dniem opublikowania obwieszczenia w MSIG,

- brak możliwości wypowiedzenia kluczowych dla przedsiębiorcy umów, jak najem, dzierżawa, kredyt, leasing, poręczenie, ubezpieczenie majątkowe etc,

- wierzytelności zabezpieczone rzeczowo (np. hipoteką lub zastawem) także mogą zostać objęte restrukturyzacją, jeśli dłużnik zaproponuje ich pełne zaspokojenie w czasie wraz z odsetkami.

Ochrona przewidziana w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym trwa 4 miesiące i ulega przedłużeniu, jeśli w tym czasie złożymy do Sądu wniosek o zatwierdzenie układu przegłosowanego przez wierzycieli. 

Pierwsze 5 miesięcy funkcjonowania tej procedury potwierdziło, iż przedsiębiorcy chętnie korzystają z uproszczonej restrukturyzacji, głównie ze względu na jej szybkości oraz daleko idące odformalizowanie. 

Jeśli zatem prowadzone przez Ciebie przedsiębiorstwo stało się niewypłacalne lub obawiasz się, że nastąpi to wkrótce, najszybszym środkiem prawnym, który możesz wdrożyć by powstrzymać spodziewane egzekucje oraz spróbować "dogadać się" z wierzycielami jest właśnie uproszczona restrukturyzacja.

Kancelaria Kusak Krzyszowski i Partnerzy specjalizuje się w restrukturyzacjach a Partnerzy są doradcami restrukturyzacyjnymi.

Wstecz